Vilkår og betingelser for brugen af Saphe og Saphe Link

Selskabet Saphe, der har udviklet trafikalarmen Saphe og den tilhørende app, Saphe Link, fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med trafiksikkerhed og eventuelle fartbøder. Vi kan ikke holdes ansvarlige, såfremt du modtager en fartbøde, mens du benytter Saphe Link.
Her nævnes nogle mulige grunde til en manglende alarm:
  • Du kan være den første som passerer en hændelse (fotovogn, ulykke m.f.)
  • Du taler i telefon og har ingen dataforbindelse
  • Område med dårlig GPS modtagelse: F.eks. skov, høje bygninger, tunnel eller telefon i lommen
  • Fejlindberetninger fra andre brugere
  • Saphe modtager data fra Fartkontrol.nu, som kan være meget upræcise
For at Saphe kan fungere godt og præcist, er det nødvendigt med præcise indberetninger.
  • Du skal anmelde en hændelse (fotovogn/ulykke) når du er ud for den og ikke så snart du ser den
  • Du skal også anmelde en hændelse, selv om du har modtaget en alarm om denne
  • Du bør ikke anmelde en hændelse senere end 2-3 sekunder efter du har passeret denne
  • Du skal ikke anmelde kørende politibiler – kun fotofælder og ting der kan være til fare for andre trafikanter
  • Du må ikke anmelde ikke-eksisterende hændelser
Husk nu færdselslovens § 55a: ”Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt mobiltelefon”. Det er dog tilladt at betjene knapperne på Saphe.

BRUG AF TJENESTEN

Som bruger accepterer man at indberettede data om fartkontroller tilhører Tjenesten. Du må kun bruge Tjenesten til private og personlige formål. Du må ikke bruge Tjenesten kommercielt. For eksempel kan du ikke: tilbyde tredjepart en egen tjeneste, der bruger Tjenesten; videresælge Tjenesten; tilbyde at leje eller lease Tjenesten eller tilbyde Tjenesten til offentligheden via kommunikation eller integrere den i en egen tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra Saphe IVS. De ovenfor nævnte retningslinjer tjener som eksempler og udgør ikke en udtømmende liste over anvendelsesbegrænsninger for Tjenesten. Du må ikke kopiere, udskrive, gemme eller på anden måde bruge data fra Webstedet eller Tjenestens database. Denne bestemmelse begrænser ikke databasens tilsigtede anvendelighed i relation til dit private og personlige brug af Tjenesten. Når du bruger Tjenesten eller Webstedet, må du ikke være beskæftiget med ”scraping”, dataudvinding, datahøstning, ”skærmscraping”, dataaggregering og indeksering. Du accepterer, at du ikke bruger nogen robot, edderkopper, ”scrapere” eller andre automatiserede midler til at få adgang til Webstedet eller Tjenestens database uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Saphe.