Manual2018-09-04T19:21:11+00:00

Installering av Saphe

Trekk ut folien ved knappene. Det kan være at den er stram, så ta i. Last ned.

Åpne «App Store» eller «Google Play Butikk» for å hente Saphe Link-appen.

Før du tar Saphe i bruk på kjøreturen, må du sørge for å koble Saphe sammen med telefonen. Dette skal gjøres via appen Saphe Link, og ikke via telefonens Bluetooth-meny. For å starte skal du gjøre følgende:

 1. Aktiver Bluetooth på telefonen.
 2. Start Saphe Link appen.
 3. Start Saphe-enheten (hold den røde knappen inne).
 4. Hold den blå knappen nede i tre sekunder til lyset slukker.

Når telefonen ser Saphe, vil du få en melding i appen hvor du skal godkjenne

Saphe bør monteres slik at den alltid kan ses og nås. Enten på frontruta eller på dashbordet. Ved loddrett montering bør knappene vende opp. Sørg for at solskjermen ikke dekker for Saphe-enheten. Saphe krever ikke utsyn og kan godt monteres på den sorte filmen ved bakspeilet.

For å koble Saphe sammen med flere telefoner, må du sørge for at stenge av Bluetooth på de telefonene som allerede er koblet mot Saphe-enheten når du sammenkobler en ny telefon. Det vil gjøre prosessen lettere fordi Saphe ikke vil forsøke å koble seg til de tidligere sammenkoblede telefonene og således stoppe prosessen.

Dette er ikke nødvendig ved daglig bruk. Saphe-enheten har et veldig optimalisert strømforbruk og går automatisk i dvalemodus når du ikke er ute og kjører. For å starte og stenge av Saphe-enheten, skal du bare holde den RØDE knappen nede til lyset slukker etter ca. tre sekunder.

Ved GRØNT lys er enheten avslått.

Ved GRØNT lys er din Saphe slukket.

Det er viktig å forstå de signalene som Saphe-enheten gir deg når kjøreturen begynner. På den måten er du sikker på at Saphe er koblet til telefonen og du er klar til å motta varslinger når du kjører.

BLÅ blink og to pip:

Saphe-enheten er nå koblet til.

RØD / GUL blink og sirenelyd:

Ingen forbindelse til Saphe-enheten. Kanskje er telefonen eller Bluetooth avstengt?

Installering av Saphe MC

Når du mottar din Saphe MC-enhet, er den avslått. For å slå den på skal du holde knappen nede til det grønne lyset slukker etter ca. tre sekunder.

ør du tar Saphe MC i bruk på kjøreturen, må du sørge for å koble Saphe MC sammen med telefonen. Dette skal gjøres via appen Saphe Link, og ikke via telefonens Bluetooth-meny. For å starte skal du gjøre følgende:

 1. Aktiver Bluetooth på telefonen.
 2. Start Saphe Link-appen.
 3. Trykk på knappen på din Saphe MC.

Når telefonen ser Saphe MC, vil du få en melding i appen hvor du skal godkjenne sammenkoblingen.

 1. Tænd Bluetooth på din telefon.
 2. Start Saphe Link appen.
 3. Tryk på knappen på din Saphe MC.

Når din telefon ser Saphe MC, vil du få en besked i appen, hvor du kan godkende parringen.

Hvis du allerede har et headset/intercom i hjelmen, er det også mulig å få varslingene via Bluetooth. Under Innstillinger i Saphe Link-appen skal du velge Standard ved «Ekstra alarmlyd».

Saphe MC monteres i hjelmen ved øret slik at  lydutgangen peker mot øret, ikke vekk fra det. Bildet nedenfor viser på hvilken side lyden kommer ut av enheten. Saphe MC monteres med den vedlagte dobbeltsidige teipen.

For å koble Saphe sammen med flere telefoner, må du sørge for at stenge av Bluetooth på de telefonene som allerede er koblet mot Saphe-enheten når du sammenkobler en ny telefon. Det vil gjøre prosessen lettere fordi Saphe ikke vil forsøke å koble seg til de tidligere sammenkoblede telefonene og således stoppe prosessen.

Dette er ikke nødvendig ved stenge av Saphe MC ved daglig bruk. Saphe-enheten har et veldig optimalisert strømforbruk og går automatisk i dvalemodus når du ikke er ute og kjører. For å starte og stenge av Saphe-enheten, skal du bare holde knappen nede til lyset slukker etter ca. tre sekunder. Om vinteren kan du med fordel stenge av Saphe MC.

Ved GRØNT lys er enheten avslått.

Varslinger

Du vil få en varsling cirka 25 sekunder (400–1000 meter) før en fartskontroll. Saphe gir fra seg en lyd og begynner å blinke for å indikere at du nå må være ekstra oppmerksom.

 • BLÅTT blink = fartskontroll
 • RØDT blink = ulykke/fare/bil i veikanten

Med Saphe blir du en del av et brukerbasert trafikknettverk hvor det er viktig at alle bidrar.

Hvis du ser en fartskontroll eller ulykker/farer i trafikken, sørg for å rapportere dem. Det gjør du ved å trykke på en av knappene.

 • BLÅTT kort trykk   = fartskontroll
 • RØDT kort trykk   = ulykke/fare
 • RØDT langt trykk = bil i veikanten

Kort trykk = slipp knappen straks etter første pip

Langt trykk = slipp knappen etter andre pip, ca. ett sekund

Trykk alltid i det du passerer fartskontrollen/ulykken. Ikke før eller etter. Varslingen blir først opprettet når den er innrapportert av to brukere.

I mørket finner du den blå knappen ved hjelp av den lille plasttappen.

Hvis du får en varsling om fartskontroll eller ulykker og du kan se at den fremdeles gjelder, må du bekrefte ved å trykke på knappen. Vi bruker samme trykk som ved opprettelse, dvs. trykk på blå for å bekrefte en fartskontroll eller trykk på rødt for å bekrefte en ulykke/fare.

Når en varsling ikke lenger gjelder, vil den automatisk bli slettet.

For å varsle som mobile fartskontroller, kreves det et stort nettverk av brukere. Det har vi

i Danmark og Norge (hvor vi samarbeider med appen Politikontroller.no).

Med Saphe får du varslinger ved alle faste fartskameraer (fuglekasser) i hele Europa. Det vil si 30.000 kameraer i følgende land: Østeriket, Andorra, Belgia, Bulgaria, Bosnia, Belarus, Tsjekkia, Tyskland, Spania, Estland, Finland, Frankrike, Storbritannia, Hellas, Ungarn, Kroatia, Italia, Irland, Island, Luxemburg, Litauen, Latvia, Malta, Holland, Norge, Portugal, Polen, Romania, Russland, Sverige, Slovakia, Slovenia, Serbia og Ukraina.

Det er ikke lov å varsle om fartskontroller i Tyrkia, Sveits, Kypros og Makedonia.

App

Her kan du se om Saphe er sammenkoblet med mobiltelefonen. Ved X er Bluetooth ikke på. Saphe oppretter først forbindelse når bilen kjører eller hvis du trykker kort på den blå knappen.

Her kan du se om sensoren i Saphe fungerer korrekt. Du skal se et symbol med en bil når du kjører og en P når du står stille. Hvis symbolet ikke endrer seg, prøv å starte Saphe på nytt.

Når bilen kjører over 10 km/t får du se bilens hastighet. Hvis hastigheten ikke vises (mens du kjører) kan det være et tegn på problemer med telefonens GPS. Kontroller, f.eks. med Google Maps, at posisjonen din vises korrekt.

Hvor nærmeste fartskontroll eller ulykker befinner seg.

Avstand til nærmeste fartskontroll/ulykke. Hvis kameraet er lyseblått, finnes det en ubekreftet fartskontroll.

Her kan du endre de forskjellige innstillingene på appen.

Her kan du raskt få tilgang til denne manual.

Her kommer fremtidige meldinger om endringer i appen etc. kommer.

FAQ

Gode råd

Forskjell på iPhone og Android

GPS heter Stedstjenester på en iPhone og Plassering på en Android-telefon.

På en iPhone er det viktig at ‘Alltid’ er valgt for Saphe Link under Stedstjenester. Det betyr at appen alltid har lov til å benytte GPS-en, men vi gjør det kun når du kjører og da bare under 5–10 prosent av kjøretiden. Hvis du velger ‘Ved bruk’, vil Saphe Link kun fungerer når du starter appen og holder skjermen påslått.

Kontroller GPS

Vi anbefaler at du bruker Google Maps til å kontrollere at GPS fungerer. Både plassering og nøyaktighet skal være korrekt. Nøyaktighet vises som radius på den gjennomsiktige sirkelen som omkranser plasseringen din. Nøyaktigheten bør være under 10m.

Grunnen til manglende varslinger:

 • Appen er ikke oppdatert
 • GPS fungerer ikke korrekt
 • Mangler mobildata
 • Batterioptimalisering (Android)
 • Strømsparer (Android)
Hvis batterioptimalisering eller strømsparer er aktivert, vil ikke Saphe fungere korrekt.

Batterioptimalisering (Android)

 • Innstillinger
 • Programmer
 • Innstillinger (tannhjul nederst)
 • Spesiell tilgang
 • Ignorer batterioptimalisering
 • Ignorer/tillat (nest øverste linje)
 • Velg Alle apps
 • Finn Saphe Link og deaktivert optimalisering

Vær oppmerksom på at det er omvendt på Huawei-telefoner. Her heter det ‘Ignorer batterioptimalisering’, og man velger ‘Tillat’ for Saphe Link.

Strømsparer (Samsung)

Strømsparende tilstand skal være deaktivert. Du finner det under:

 • Innstillinger
 • Enhetsvedlikehold
 • Batteri