Manual 2018-05-29T14:03:08+00:00

MANUAL

   Aktiver batteriet   

Folien ved knapperne trækkes ud. Den kan godt være lidt stram – bare træk til.

  Hent app

Åben “App Store” eller “Google play butik” for at hente Saphe Link appen.

  Parring af Saphe

Før du kan begynde at bruge Saphe på dine køreture, skal du sørge for at parre Saphe med din telefon. Dette skal gøres via Saphe Link appen, og ikke via telefonens Bluetooth menu. For at starte skal du gøre følgende:

 1. Tænd Bluetooth på din telefon.
 2. Start Saphe Link appen.
 3. Tænd for din Saphe enhed. (hold den røde knap inde)
 4. Hold den blå knap nede i 3 sek. indtil lyset går ud

Når din telefon ser Saphe, vil du få en besked i appen, hvor du kan godkende parringen.

  Monter Saphe

Saphe bør monteres så den altid er inden for syns- og rækkevidde. Enten på forruden eller instrumentpanelet. Ved lodret montage bør knapperne vende opad. Sørg for at Saphe ikke bliver dækket af solskærmen. Saphe kræver ikke udsyn, og kan sagtens monteres på den sorte film ved bakspejlet.

  Parring med flere telefoner

For at parre Saphe med flere telefoner, skal du sørge for at slukke Bluetooth på de telefoner der allerede er parret med Saphe enheden, imens du parrer med de andre. Dette vil gøre processen lettere, da Saphe ikke vil forsøge at forbinde sig til de i forvejen parrede telefoner, og stoppe parringsprocessen.

  Sluk og tænd for Saphe

Dette er ikke nødvendigt ved dagligt brug. Saphe enheden har et yderst optimeret strømforbrug, og går automatisk i dvale, når du ikke er ude at køre. For at tænde og slukke Saphe enheden, skal du bare holde den RØDE knap nede indtil lysdioden holder op med at lyse efter cirka 3 sekunder.

Ved GRØNT lys er din Saphe slukket.

  Når køreturen begynder

Det er vigtigt, at forstå de signaler din Saphe giver når køreturen begynder. På den måde er du sikker på, at Saphe er forbundet korrekt, og at du er klar til at få alarmer i trafikken.

BLÅ blink og to bip

Du er nu forbundet til din Saphe.

RØD/GUL blink og sirene lyd

Der blev ikke oprettet forbindelse til Saphe. Måske har du glemt din telefon eller Bluetooth kan være slået fra.

  Tænd Saphe MC

Når du modtager din Saphe MC er den slukket. For at tænde den, skal du holde knappen nede, indtil det grønne lys går ud efter 3 sek.

  Parring af Saphe

Før du kan begynde at bruge Saphe MC på dine køreture, skal du sørge for at parre Saphe MC med din telefon. Dette skal gøres via Saphe Link appen, og ikke via telefonens Bluetooth menu. For at starte skal du gøre følgende:

 1. Tænd Bluetooth på din telefon.
 2. Start Saphe Link appen.
 3. Tryk på knappen på din Saphe MC.

Når din telefon ser Saphe MC, vil du få en besked i appen, hvor du kan godkende parringen.

  Headset/Intercom

Har du allerede Bluetooth headset/Intercom i din hjelm, er det også muligt at få alarmlyden via Bluetooth. Under indstillinger i Saphe Link appen skal du vælge ‘Standard’ ved ‘Ekstra alarmlyd’.

  Monter Saphe MC

Saphe MC monteres i hjelmen ved øret, således at lyd-udgangen peger mod øret og ikke væk fra øret. Nedenstående billede viser på hvilkende side lyden kommer ud af enheden. Saphe MC monteres med det vedlagte stykke dobbelt-klæbende tape.

  Parring med flere telefoner

For at parre Saphe med flere telefoner, skal du sørge for at slukke Bluetooth på de telefoner der allerede er parret med Saphe enheden, imens du parrer med de andre. Dette vil gøre processen lettere, da Saphe ikke vil forsøge at forbinde sig til de i forvejen parrede telefoner, og stoppe parringsprocessen.

  Sluk og tænd for Saphe

Dette er ikke nødvendigt at slukke din Saphe MC ved dagligt brug. Saphe enheden har et yderst optimeret strømforbrug, og går automatisk i dvale, når du ikke er ude at køre. For at tænde og slukke Saphe enheden, skal du bare holde knappen nede, indtil lysdioden holder op med at lyse (efter cirka 3 sekunder). Om vinteren kan man med fordel slukke for sin Saphe MC.

Ved GRØNT lys er din Saphe slukket.

Du vil få en alarm cirka 25 sekunder (400-1000 meter) før en fartkontrol. Saphe vil afspille en alarm-lyd og begynde at blinke for at indikere, at du nu skal være ekstra opmærksom.

 • BLÅ blink = Fartkontrol
 • RØD blink = Ulykke/Fare/Bil i nødsporet

  Opret alarm

Med Saphe bliver du en del af et brugerdrevet trafiknetværk – hvor det er vigtigt at alle bidrager.
Hvis du ser en fartkontrol eller en ulykke/fare i trafikken, så sørg for at indrapportere denne. Det gør du ved et tryk på en af knapperne.

 • BLÅ kort tryk   = fartkontrol
 • RØD kort tryk   = ulykke/fare
 • RØD langt tryk = bil i nødsporet

Kort tryk = Slip knappen straks efter første bip.
Langt tryk = Slip knappen efter andet bip efter et sekunds tid.

Tryk altid idet det du kører forbi fartkontrollen/ulykken, ikke før eller efter.
En alarm bliver først oprettet, når den er indrapporteret af to brugere.
I mørke kan du kende den BLÅ knap på den lille plastik tap.

  Bekræft alarm

Får du en alarm for en fartkontrol eller en ulykke, og kan se at den stadig er der, så skal du bekræfte den med et tryk på knappen. Vi bruger samme tryk som ved en oprettelse, dvs. tryk på BLÅ for at bekræft en fartkontrol og tryk på RØD for at bekræft en en ulykke/fare.

Når en alarm ikke længere bliver bekræftet, vil den automatisk blive slettet.

  Alarmer i udlandet

For at advare om mobile fartkontroller, kræves der et stort netværk af brugere til at indrapportere. Det har vi i Danmark og i Norge (hvor vi samarbejder med appen Politikontroller.no).

Med en Saphe får du alarmer ved alle faste fartkameraer (stærekasser) i hele Europa. Hvilket vil sige over 30.000 kameraer i følgende lande: Østrig, Andorra, Belgien, Bulgarien, Bosnien, Hviderusland, Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Storbritannien, Grækenland, Ungarn, Kroatien, Italien, Irland, Island, Luxemburg, Litauen, Letland, Malta, Holland, Norge, Portugal, Polen, Rumænien, Rusland, Sverige, Slovakiet, Slovenien, Serbien og Ukraine.

Det er ikke lovligt at advare om fartkontroller i Tyrkiet, Schweiz, Cypern og Makedonien.

  1. Bluetooth

Her kan du se om din Saphe er forbundet til telefonen. Vises et ’X’ er Bluetooth ikke tændt. Saphe opretter først forbindelse, når din bil kører, eller hvis du laver et kort tryk på den blå knap.

  2. Sensor

Her kan du se om sensoren i din Saphe virker korrekt. Du skal se et symbol med en BIL, når du kører og et P når du holder stille. Skifter symbolet ikke, bør du prøve at genstarte din Saphe.

  3. Hastighed

Når bilen kører over 10 km/t vil du her se bilens hastighed. Vises hastigheden ikke (når du kører), er det tegn på problemer med telefonens GPS. Tjek evt. på Google Maps om din position vises korrekt.

  4. Adresse

Hvor nærmeste fartkontrol eller ulykke befinder sig.

  5. Alarm 

Afstanden til nærmeste fartkontrol/ulykke. Hvis kameraet er lyseblåt, er det en ubekræftet fartkontrol.

  6. Indstillinger

  7. Manual

  8. Beskeder

FAQ

  Gode råd

  Forskel på Iphone og Android

GPS hedder Lokalitet på en iPhone og Placering på en Android telefon.

På en iPhone er det vigtigt at Lokalitetstjeneste står til “Altid” for Saphe Link. Det betyder at appen altid har lov til at tænde for GPS’en, men vi gør det kun under kørsel og kun i ca. 5-10% af køretiden. Vælger du “Ved brug”, vil Saphe Link kun virke, hvis du tænder for appen, og holder skærmen tændt.

  Tjek GPS

Vi anbefaler at benytte Google Maps til at se om din GPS virker. Både placering og nøjagtighed skal være korrekte. Nøjagtigheden ses som radius på den gennemsigtige cirkel der omkranser din placering. Nøjagtigheden bør være under 10m.

  Grunde til manglende alarmer:

 • App er ikke opdateret
 • GPS virker ikke korrekt
 • Manglende mobildata
 • Batterioptimering (Android)
 • Strømsparer (Android)

  Gælder kun for Android telefoner

Hvis batterioptimering eller strømsparer er slået til, kan du ikke forvente at Saphe vil virke korrekt.

Batterioptimering (Android)
 • Indstillinger
 • Programmer
 • Indstillinger (tandhjul i bunden)
 • Særlig adgang
 • Ignorer batterioptimering
 • Ignorer/Tilladt (næst-øverste linje)
 • Vælg Alle apps
 • Find Saphe Link og slå optimering fra.

Bemærk at på en HUAWEI telefon er det omvendt. Her hedder det Ignorer batterioptimering og man skal vælge Tillad for Saphe Link.

  Strømsparer (Samsung)

Strømsparende tilstand skal være slået FRA. Du finder det under:

 • Indstillinger
 • Enhedsvedligeholdelse
 • Batteri.